Vui chơi trong trang trại của trẻ em

Hãy thử trò chơi câu đố này với các động vật trang trại như dê, bò và bò. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể giải những câu đố này một cách dễ dàng, hãy cố gắng làm cho nó khó hơn bằng cách chọn 24 mảnh.