Thợ sửa ống nước

Bạn phải kết nối các mảnh của đường ống để nước có thể chảy qua nó. Hãy chắc chắn rằng tất cả các mũi tên đều đúng hướng. Bạn có thể đạt đến cấp 30?