Câu đố về sự ra đời của Chúa Giêsu

Chơi với 6 hình ảnh trong trò chơi câu đố hoàn hảo này. Tất cả hình ảnh là từ lịch sử của Giáng sinh. Giải quyết tất cả các câu đố và giữ cho bộ não của bạn trong hình dạng. Bạn có bốn chế độ cho mỗi hình ảnh: 16 mảnh, 36 mảnh, 64 mảnh và 100 mảnh. Tận hưởng và vui chơi.