Siêu kết hợp kẹo 3

Trong trò chơi này, bạn phải chơi với những viên kẹo đầy màu sắc. Trò chơi có thể được chơi bất tận, nó phụ thuộc vào tốc độ bạn trả lời. Bạn cần phải xếp hàng ba hoặc nhiều hơn trong một hàng. Hàng càng dài, bạn sẽ càng có nhiều thời gian.