Côn trùng Mahjong

Mục đích là để loại bỏ tất cả các khối từ hội đồng quản trị. Chỉ có cặp khối miễn phí. Một khối là miễn phí khi có ít nhất hai phần liền kề là trống rỗng.