Trang sức nổ

Bạn muốn tham gia vào một nhiệm vụ để thu thập các đồ trang sức của các ngôi sao. Kết hợp 3 hoặc đá quý giống nhau hơn.