Hương vị câu chuyện

Các nhân vật của câu chuyện cổ tích tốt hơn được gọi là Bạch Tuyết, Pinocchio và Little Pigs Ba, là khách hàng của nhà hàng của bạn. Bạn phải hoàn thành để mở khóa các công thức nấu ăn nhà hàng. Hơn 100 cấp độ ngon!