Vogue phỏng vấn mẹ Elsa

Elsa có một cơ hội tuyệt vời để thể hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue. Bạn phải trả lời mọi câu hỏi.