Đá quý của rừng

Để bắt đầu, bạn phải bấm vào nút chuột trái, sau đó di chuyển chuột lên 3 hoặc nhiều đá láng giềng (ngang, dọc hoặc chéo).