Sụp Đổ Điên

Bạn phải sụp đổ các khối bằng cách nhấp vào từng nhóm cùng loại kết nối theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc. Các nhóm lớn hơn, cao hơn điểm số của bạn.