Câu đố Vi-rút Corona

Bạn có 6 hình ảnh trong 3 chế độ để chơi. Chọn một trong các chế độ và bắt đầu chơi. Kéo và thả các mảnh để giải câu đố. Tận hưởng và vui chơi!