Câu đố chống lại coronavirus

Chơi với 6 hình ảnh trong trò chơi câu đố này. Tất cả các hình ảnh chống lại coronavirus. Giải quyết tất cả các câu đố và giữ cho bộ não của bạn trong hình dạng. Bạn có bốn phương thức cho mỗi hình ảnh: 16 mảnh, 36 mảnh, 64 mảnh và 100 mảnh. Tận hưởng và có một thời gian tốt.