Mahjong với boong thẻ

Trò chơi mạt chược này được chơi với các tấm của boong. Bạn cũng chơi với đồng hồ và có được điểm tạo ra sự kết hợp.