Super Robot Chiến Đấu 2

Bạn có hai robot để lắp ráp các mảnh trong thời gian ngắn nhất có thể.