Bắt kịp điểm

Dấu chấm xanh chạy trốn để không bị mắc kẹt. Bạn phải lấp đầy các chấm rỗng trong một cách thông minh để chặn con đường của bạn. Khi chấm màu xanh hoàn toàn bị mắc kẹt, bạn giành chiến thắng trong trò chơi.