Vấn đề với khối băng

Bạn phải giúp các khối băng ở lại một cách an toàn trên nền tảng băng. Thách thức tâm trí của bạn với một lối chơi vui nhộn.