Sery ăn mặc cho một ngày mua sắm

Hãy sẵn sàng mua sắm với Sery. Nhưng trước tiên bạn phải giúp cô ấy tìm thấy những bộ quần áo tuyệt vời nhất trong ngày.