Quần áo cô gái xấu

Bốn cấp và bốn cô gái xấu bạn phải ăn mặc với tất cả các loại quần áo và phụ kiện.