Elsa tiệm làm đẹp

Sau khi điều trị bằng mỹ phẩm hoàn chỉnh, Elsa muốn thay đổi vẻ ngoài cho mùa hè này.