Elisa thời trang nóng đối với mùa hè

Đó là một mùa hè nóng bức và Elisa cần quần áo mới để đi bộ quanh công viên.