Ăn mặc các đối thủ trong cuộc chiến thời trang

Bây giờ bạn có thể thách thức những người chơi khác trong trận chiến váy tuyệt vời.