Tom và Angela kỳ nghỉ nhiệt đới

Họ đang ở trong một vội vàng để đón máy bay và cần sự giúp đỡ của bạn để chuẩn bị hành lý.