Ngày chụp ảnh trên trang trại

Cute girl muốn làm một bức tranh tuyệt đẹp với con ngựa yêu quý của mình.