Tris ăn mặc cho trang bìa của thời trang

Tris luôn có một phong cách độc đáo và hiện nay là một biểu tượng thời trang trên trang bìa của một tạp chí.