Gala trên thảm đỏ

Cô gái đáng yêu của chúng tôi là khách mời danh dự tại buổi ra mắt của bộ phim này. Sự kiện này là rất quan trọng và các cô gái phải là hoàn hảo.