Ngày đầu tiên của Ellie

Ellie là cô gái mới từ các trường đại học và từ ngày này trở nên say mê với Ryan.