Chuẩn bị hàng ngày của giáo viên

Cô giáo xinh đẹp của chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn ngày hôm nay. Cô có rất nhiều công việc và nên chuẩn bị cho một ngày học mới.