Lễ kỷ niệm vui vẻ với sơn mặt

Bước đầu tiên là một trang điểm tốt. Sau đó, nó là thời gian để chọn một bức tranh cho khuôn mặt dễ thương và buồn cười. Cuối cùng ăn mặc cô gái và trang trí phòng cho các đảng.