Victoria Secret tuần lễ thời trang

Muốn dành một ngày với một mô hình Victoria Secret?