Buổi tiệc sau vườn

Bạn là khách mời đặc biệt của lễ hội trong khu vườn của Ladybug. Cô mời tất cả bạn bè của mình và tất cả các nàng công chúa sẽ ở đó.