Nhà thiết kế giày Angela

Angela có một sở thích mới: giày thiết kế và cô ấy là rất tốt ở đó.