Disney Hipster Selfie

Đó là thời gian để chụp một bức ảnh với các công chúa yêu thích của bạn: Elsa, Rapunzel và Ariel.