Ariel tại thương xá

Ariel có một ngày nghỉ và quyết định đi đến các trung tâm mua sắm.