Bắn phạt

Chọn một quốc gia và ném hình phạt đối với các quốc gia khác. Bạn có 5 cơ hội để ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Bạn cũng là thủ môn và bạn phải cố gắng dừng càng nhiều bóng để giành chiến thắng trong trò chơi.