Trượt tuyết núi cao

Sử dụng các mũi tên và di chuyển sang một bên để tránh đánh hàng rào hoặc đá. Nếu bạn đánh chúng, bạn ngã và bạn phải thử lại. Bạn phải đạt được điểm số cao nhất của bạn ở tất cả các cấp. Bạn có thể trượt tuyết ở cấp 12?