Núi trượt tuyết

Chọn người chơi của bạn và thực hành slalom ngoằn ngoèo những lá cờ, cố gắng xuống trượt tuyết để có được thời gian tốt nhất. Bạn có thể di chuyển với mũi tên của bạn. Nếu bạn ngã, bạn có thể thử lại. Bạn có 12 cấp độ.