Đá bóng đá Mỹ

Bạn nên cố gắng để có được càng nhiều điểm như bạn có thể bằng cách ném phạt.