Trượt tuyết tăng tốc

Đặt phản xạ của bạn để kiểm tra! Bạn phải tránh các chướng ngại vật và lấy những lá cờ cho điểm. Các trò chơi đang ngày càng khó khăn.