Bánh rán chơi bắn súng

Trò chơi mới này được làm bằng bánh rán ngon.