Trận chiến hải quân

Đây là một trò chơi chiến tranh chiến thuật mà trong đó bạn phải outsmart đối thủ của bạn. Đặt hạm đội của mình chiến thuật và bạn tiêu diệt hạm đội của đối thủ của bạn càng nhanh càng tốt, trước khi ông loại bỏ hạm đội của bạn.