Bùng nổ của bong bóng

Phát nổ cách của bạn thông qua không gian. Bắn tất cả các bong bóng trong mỗi lớp để hoàn thành vụ nổ đồng hồ của bạn.