Bỏ túi tàu vũ trụ

Hãy cùng khám phá vũ trụ không rõ. Bạn phải chiến đấu với bạn bè và đồng minh của bạn để có được và duy trì kiểm soát khắp thiên hà.