Neon làm bở ra

Bắn tất cả các khối và nâng cấp vũ khí của bạn để tiêu diệt tất cả! Bạn có thể bảo vệ căn cứ của bạn chống lại kẻ thù? Thử thách bạn bè!