Presidential Paintball

Bạn phải bảo vệ căn cứ của cuộc tấn công của người ngoài hành tinh và những người lính, tất cả kẻ thù đang ở đây để phá hủy pháo đài của bạn. Thế giới xung quanh bạn đã thay đổi. Những thảm cỏ xanh khô héo. Bề mặt bị bao phủ bởi lửa. Tiêu diệt tất cả kẻ thù và thu thập tiền xu để cải thiện kho vũ khí của bạn và bảo vệ căn cứ cho đến làn sóng cuối cùng.