Cel Blaster

Lính, họ đang tấn công bạn! Quân địch đã đánh bại hầu hết binh lính của chúng tôi và bao vây bạn. Sử dụng vũ khí của bạn và cố gắng trốn thoát. Bạn có thể sử dụng các vật thể khác nhau xung quanh mình (lon dầu) làm vũ khí chống lại kẻ thù hoặc để ẩn nấp.