Kilroy

Giúp mèo thu thập tất cả cá! Làm điều này bằng cách bắn với nòng súng ở các màu khác nhau.