Nổ Emoji

Bạn chắc chắn đã quen với emoji, những khuôn mặt hài hước của WhatsApp. Trong trò chơi này, bạn phải loại bỏ emoji bằng cách chụp cùng một màu.