Moorhuhn 360

Đây là một trò chơi độc đáo mang lại cho bạn một kinh nghiệm nhập vai để bắn chim.