Xe tăng chống lại những viên gạch

Đạn hồng cho ngói hồng. Blue projectile cho gạch màu xanh lam.