Vua của thịt xông khói chống lại người ăn chay

Ở Veganopolis một cuộc chiến tranh vĩ đại vừa mới bắt đầu. Nhà vua của thịt xông khói và những người bạn xấu xa của ông đang tàn phá thành phố. Chúng ta phải tiêu diệt tất cả chúng. Nhưng hãy cẩn thận không để giết những con gà bị thương để thoát khỏi nguy hiểm.